Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zwołuję: LV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2022.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad

 

Sesja odbędzie się w piątek 4 listopada 2022 r., o godz. 16.15 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5.

Przewodniczący Rady Gminy Poronin