Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Olej opałowy do jednostek oświatowych Gminy Poronin 2022/2023

Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego do jednostek oświatowych Gminy Poronin w sezonie grzewczym 2022/2023

ZP.271.9.2022

„Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego do jednostek oświatowych Gminy Poronin w sezonie grzewczym 2022/2023.”

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

 Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00349315/01

 

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń

 

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.9.2022
Informacja na stronę ZP.271.9.2022