Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zebranie wiejskie w Stasikówce

Sołtys Sołectwa Stasikówka na podstawie § 13 pkt 4 Statutu sołectwa stanowiącego załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/245/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: uchwalenia statutów sołectw Poronin, Murzasichle, Małe Ciche, Ząb i Bustryk, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/280/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 26 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr IV/28/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 14 stycznia 2019 r. Na wniosek Wójta Gminy Poronin zwołuje na dzień 9 maja 2022 r. (poniedziałek) ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców Sołectwa STASIKÓWKA.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, powitanie mieszkańców i gości, przyjęcie porządku   zebrania.
  2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2021.
  3. Sprawozdanie Wójta z pracy samorządu Gminy Poronin w roku 2021.
  4. Informacja Wójta o budżecie Gminy Poronin na rok 2022 oraz bieżącej pracy Urzędu Gminy Poronin.
  5. Sprawy bieżące Sołectwa.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

 

Zebranie rozpocznie się o godz. 19.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stasikówce.

Ze względu na wymaganą liczbę uczestników zebrania, uprasza się o wzięcie udziału w zebraniu.

W przypadku braku quorum w I terminie zebrania, II termin zebrania ustala się w tym samym dniu i miejscu o godz. 19.15.