Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ważne informacje dla osób organizujących pomoc

Prosimy o czasowe wstrzymanie się z organizowaniem zbiórek artykułów żywnościowych, higienicznych i odzieży do czasu ogłoszenia przez Gminę Poronin i Wojewodę Małopolskiego listy potrzebnego asortymentu oraz punktów zbiórek. Pozwoli to lepiej skoordynować napływającą pomoc i uniknąć marnowania żywności i przekazywanych darów.

W poniedziałek o godz. 16.00 w Sali obrad Urzędu Gminy odbędzie się spotkanie informacyjno – organizacyjne dotyczące koordynacji naszej pomocy dla Ukrainy, na które zaproszeni zostali Sołtysi, Dyrektorzy szkół i przedszkoli, Prezeski Kół Gospodyń, Naczelnicy lub Prezesi naszych jednostek OSP oraz przedstawiciele innych organizacji z terenu Gminy Poronin.

O szczegółach dotyczących możliwych form wsparcia, terminach, itd. będziemy informować tuż po spotkaniu.

Osoby udostępniające miejsca noclegowe Uchodźcom z Ukrainy, które nie są zarejestrowane w bazie Wojewody Małopolskiego, proszone są o prowadzenie ewidencji dostępnej na stronie Urzędu Gminy Poronin. Formularz należy przesłać na adres: wioc@poronin.pl lub adres Urzędu Gminy Poronin.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

FORMULARZ DO POBRANIA