Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Przewodniczący Rady Gminy Poronin informuje, że w dniu 1 marca 2022 r. o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, odbędzie się XLVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 27 stycznia 2022 r.  
  3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2022. Druk nr 327
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Poronin. Druk nr 328
  7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Regulaminu korzystania z Gminnego Stadionu Sportowego w Poroninie. Druk nr 329
  8. Sprawy bieżące.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

W związku z panującą epidemią wirusa COVID-19 prosi się uczestniczących w sesji o zachowanie wszelkich środków ostrożności, zakładanie maseczek, dystans oraz obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu.