Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ogłoszenie Sołtysa Sołectwa Poronin

Sołtys Sołectwa Poronin informuje, że w dniach 21-25 lutego w godzinach od 9.00 do 16.00 będzie wydawał nakazy płatnicze oraz przyjmował wpłaty w budynku remizy OSP Poronin.

W związku z panującą epidemią COVID19, prosi się o zachowanie wszelkich środków ostrożności, zachowanie dystansu, zakładanie maseczek oraz obowiązkową dezynfekcję rąk.