Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja

Wójt Gminy Poronin przypomina, że każdy worek z odpadami należy okleić odpowiednim kodem kreskowym w odpowiedniej kolorystyce (kolor zielony – mieszkańcy, kolor różowy – działalność), ponieważ są to kody jednokrotnego sczytania. Ta sama zasada dotyczy również pojemników, z tym wyjątkiem, że jest to duża nalepka wielokrotnego sczytania z przypisaną odpowiednią pojemnością pojemnika.

W przypadku braku małych nalepek na worki oraz braku lub zniszczenia się dużych nalepek na pojemniki prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w celu ich odebrania. 

Nieoklejenie worków i pojemników lub oklejenie ich w sposób niewłaściwy może skutkować nieodebraniem odpadów lub nałożeniem mandatu karnego.

Ponadto informujemy, że będą prowadzone kontrole oddawanych odpadów z prowadzonych działalności oraz z mieszkańców. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się do tut. urzędu w celu zadeklarowania prawidłowej liczby oddanych worków/pojemników z odpadami w poszczególnych miesiącach lub zwiększenia się liczby mieszkańców.

Przypominamy również, że worki/pojemniki z odpadami muszą być wystawione w dniu zbiórki do godziny 8:00. Wystawione po godzinie 8:00 mogą zostać nieodebrane.