Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poronin oraz miejscach przetwarzania 
zebranych odpadów

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. odbiór odpadów komunalnych  na terenie Gminy Poronin realizuje firma:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp z o.o.
os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
tel. 18 262 50 95 wew. 83