Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poronin

to projekt realizowany w latach 2021-2022 obejmujący wykonanie robót budowlanych w trzech budynkach na terenie naszej gminy prowadzące do podniesienia ich efektywności energetycznej.

Budynki objęte projektem to:

Urząd Gminy Poronin zakres robót: docieplenie stropu pod dachem, docieplenie ściany wewnętrznej pod dachem, docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia i elementów konstrukcyjnych, wymianę instalacji odgromowej na budynku.

Szkoła Podstawowa w Nowem Bystrem zakres robót obejmuje: ocieplenie stropu pod dachem, docieplenie dachu, wymiana przeszkleń z luksferów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja odgromowa, wymiana kotłowni wraz z instalacją c.o.

Szkoła Podstawowa w Nowem Bystrem – filia Słodyczki zakres robót obejmuje: docieplenie dachu, docieplenie ścian wewnętrznych poddasza, ocieplenie stropu pod dachem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja odgromowa, wymiana kotłowni wraz z instalacją c.o. i c.w.u., wykonanie odwodnienia budynku.

Projekt jest współfinasowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,  Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr., Gmina Poronin otrzymała dofinansowanie  na jego realizację w wysokości 794 987,22 zł