Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Sukces zaczyna się w przedszkolu - EFRR

Gmina Poronin zrealizowała projekt „Sukces zaczyna się w przedszkolu: Uzupełnienie sieci przedszkoli na terenie Gminy Poronin – Etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Od września grupa 60 dzieci uczy i bawi się w nowym przedszkolu w Zębie. Sale i otoczenie wyglądają imponująco. Do pomieszczeń wstawiono meble na ścianach pojawiły się namalowane, kolorowe postaci z bajek.

Dzięki inwestycji powstało nowoczesne przedszkole, które posiada m.in. 4 sale zabaw, szatnie, gabinet logopedy, toalety, jadalnię oraz kuchnie cateringową. Ponadto w ramach projektu komplementarnego „Sukces zaczyna się w przedszkolu” 10.1.2 przedszkole przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych – posiada windę zewnętrzną, która stanowi połączenie między kondygnacjami istniejącego budynku.

Modernizacja obiektu i powstanie Gminnego Przedszkola Publicznego w Zębie będzie sprzyjać rozwojowi aktywnego uczestnictwa w edukacji dzieci, pozwoli na większą integrację lokalnej społeczności oraz w długiej perspektywie zmieni niekorzystny diagnozowany w Gminnym Programie Rewitalizacji stan społeczny. Właściwe wykorzystanie obiektu oraz aktywność okolicznych mieszkańców przyczyni się do realizacji celu jakim jest skuteczny system edukacji co będzie miało znaczący wpływ na zachodzące zmiany prospołeczne w rewitalizowanym obszarze.