Gmina Poronin - strefa turysty

XXIX Jesienny Wyścig Rowerowy w Małem Cichem

Serdecznie zapraszamy do udziału w 29. edycji ,,Jesiennego Wyścigu Rowerowego Małe Ciche 2022", który odbędzie się 9 października w Małem Cichem na ustalonej uprzednio trasie. Wydarzenie organizowane jest przez Szkołę Podstawową im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu oraz Gminę Poronin

Regulamin

XXIX Jesiennego Wyścigu Rowerowego Małe Ciche 2022

 

 1. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu i Gmina Poronin.
 2. Cel: popularyzacja kolarstwa wśród dzieci, propagowanie zdrowego stylu życia.
 3. Uczestnictwo: uczniowie w wieku szkoły podstawowej i młodsi niezrzeszeni w klubach kolarskich. Zawodnicy startują indywidualnie w następujących grupach wiekowych:

       Grupa I:    rocznik 2018 i młodsi

       Grupa II :  rocznik 2016 – 2017

       Grupa III:  rocznik 2014 – 2015

       Grupa IV:  rocznik 2012 – 2013

       Grupa V:   rocznik 2010 – 2011

       Grupa VI:  rocznik 2008 – 2009

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Stosowanie zasad ruchu drogowego oraz ostrożnej i bezpiecznej jazdy
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do stawienia się w biurze zawodów w dniu wyścigu najpóźniej o godzinie 800. Zawodnicy, którzy nie spełnią tego warunku zostaną wykluczeni z wyścigu
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach najpóźniej w dniu zawodów do godziny 800.
 • Każdy zawodnik musi być wyposażony w kask ochronny
 • Zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowej rywalizacji oraz nie wykonują poleceń sędziów, w tym sędziego startowego, zostaną zdyskwalifikowani. Dyskwalifikację zawodnika spowodować może również niesportowe zachowanie rodziców
 1. Termin i miejsce zawodów: wyścig odbędzie się 9 października 2022 roku (o 800 rozdanie numerów startowych) na ustalonej trasie.
 2. Zgłoszenia do udziału w zawodach składać można w terminie do dnia 3 października 2022 roku:
 • osobiście: w sekretariacie Szkoły Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu w lokalizacji Małe Ciche 22 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1200
 • telefonicznie: pod numerem telefonu: +48 182016392 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1200
 • pocztą elektroniczną: na adres zskolmurzasichle@op.pl – liczy się data otrzymania e-maila. Zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną jest ważne tylko po potwierdzeniu odbioru

       UWAGA: zgłoszenia dokonane po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.

 1. Wpisowe: każdy zawodnik wnosi opłatę w wysokości 15 zł (najpóźniej w dniu zawodów do godziny 900).
 2. Nagrody: zawodnicy w poszczególnych grupach za miejsca od I do III otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.

       Ponadto dyplomy pamiątkowe za udział otrzymują uczestnicy wyścigu do 6 miejsca.

       Dla każdego zawodnika przewidziany jest gorący poczęstunek.

 1. Postanowienia końcowe: organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów, w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych lub braku możliwości zamknięcia drogi.
 2. Sposób przeprowadzenia wyścigu zostanie podany w dniu zawodów.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

Pliki do pobrania

Regulamin
Regulamin
Karta zgłoszenia