Kierując się z Poronina ku zachodowi, bezpośrednio po przejściu mostu na Białym Dunajcu, wkraczamy w Dolinę Suchego Potoku i wsi Suche wzdłuż niej usytułowanej. Początki swych dziejów związało Suche z sąsiednim Zębem, obie bowiem wsie „ osadzone „ zostały jednym dekretem Starosty nowotarskiego Stanisława Witowskiego, w 1620 r. na rzecz Wiktoryna i Anny Zdanowskich.Pierwotna nazwa Suchego – Jastrzębiec zatarła się bardzo szybko, obecnie ma rodowód ludowy i wywodzi się od nazwy potoku przepływającego dołem wsi, który najprawdopodobniej często wysychał. Ozdobą wsi jest zabytkowy drewniany „ Dom Orłów „, przez kilkadziesiąt lat wykorzystywany na lokalne potrzeby edukacyjne i społeczne, aż do roku 2003 tj. do czasu oddania do użytku nowej Szkoły Podstawowej im. Antoniny Tatar – nauczycielki – osoby zasłużonej wielce dla tut. środowiska.W Suchem – podobnie jak w pozostałych sołectwach Gminy działa prężnie Oddział Związku Podhalan ze zespołami regionalnymi: „Małe Harnasie", "Harnasie" oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.We wsi przybywa miejsc noclegowych i punktów wyżywienia przede wszystkim w gospodarstwach agroturystycznych.