Bustryk zlokalizowany jest na stokach bocznego ramienia Pogórza Gubałowskiego na wysokości od 860 do 970 m.n.p.m. z zabudową mieszkalno-gospodarczą nad doliną Potoku Bustryckiego. W początkach swych dziejów Bustryk był przysiółkiem Białego Dunajca, lecz już od II połowy XVII w. zaczął się wyodrębniać w samodzielną miejscowość. Dziś przy swej autonomii-jako sołectwo- jest integralnie powiązany z sąsiednim Zębem poprzez włączenie go do obwodu szkolnego, parafi i ośrodka zdrowia w Zębie. Do Bustryku należą administracyjnie przysiółki Okarmusy, Zagrody i Jarosze. Ostatnie lata są okresem intensywnej rozbudowy i ciągłej poprawy infrastruktury wsi. We wsi działa prężnie miejscowy oddział Związku Podhalan oraz jednostka OSP, która we wrześniu 2004 roku obchodziła 50 lecie swojego istnienia, połączone z poświęceniem nowego sztandaru.W Bustryku żywe są tradycje pasterskie i rękodzielnicze, a na turystów czekają wolne pokoje i gościnność mieszkańców

Bustryk, osadzony na uboczu głównych linii komunikacyjnych, zachował swą odrębność i urok spokojnej wsi z artakcyjnymi terenami widokowymi i pięknym krajobrazem. Wieś jest wspaniałym terenem spacerowym sprzyjającym wyciszeniu i podziwianiu panoramy Tatr, Gorców i Babiej Góry i dla tych walorów zaprasza do siebie gości latem i zimą.

W okolicy Bustryku znajdują się ciekawe obiekty - np. współczesny kościół pod wezwaniem MB Częstochowskiej w Czerwiennym, na Bachledówce. Świątynia ta prowadzona przez OO. Paulinów urzeka nie tylko nienaganną ciesiołką podhalańską, ale też przypomina o goszczącym tu wielokrotnie Prymasie Wyszyńskim.

Przez górną część Bustryku, wzdłuż głównej szosy biegnącej z Gubałówki do Bańskiej Niżnej, biegnie specjalnie znakowany szlak - Droga Papieska. Szlak ten powstał na pamiątkę wizyty papieża Jana Pawła II na Podhalu w 1997 r. i łączy on dokładnie te miejsca, które Papież odwiedził podczas pobytu na Podhalu, tą też trasą podróżował z Zakopanego do najstarszego podhalańskiego Sanktuarium Maryjnego w Ludźmierzu. Co rocznie w pierwszą sobotę czerwca na pamiątkę tego wydarzenia szlakiem tym odbywa się pielgrzymka Sursum Corda.

W okolicy Bustryku, a dokładniej w górnej części wsi biegnie zielony szlak turystyczny, którym można powędrować albo do Zakopanego, albo aż na Spisz. Szlak ten biegnie z doliny Zakopianki do najwyżej położonej wsi podhalańskiej - Zębu, a stąd łagodnie opada grzbietem Pogórza Gubałowskiego do Szaflar, po drodze przecina czerwony szlak turystyczny biegnący z Szaflar do Bukowiny-Podszkla na Orawie, i wiedzie dalej na wschód. Idąc za tym szlakiem można napotkać miedzy innymi pojedyncze wapienne wzgórza Pienińskiego Pasa Skałkowego oraz drewniane góralskie chaty i barokowe spiskie kościoły.

Galeria zdjęć z Poronina (fot. Łukasz Nodzyński):