Gminne Centrum Informacji i Promocji - działa na terenie Gminy Poronin od 2003 roku. Siedzibą jest budynek GOK tzw. „Wańkówka” przy ul Piłsudskiego 2 Poronin. Budynek położony jest naprzeciwko Urzędu Gminy Poronin w łatwo dostępnym miejscu przy obszernym parkingu. Brak barier architektonicznych pozwala na łatwy dostęp dla niepełnosprawnych. 

GCIiP to pracownia multimedialna spełniająca szereg funkcji, wyposażona w sprzęt biurowy ze stałym łączem internetowym. 

GCIiP świadczy usługi nie tylko lokalnej społeczności, ale także dla turystów, czy osób prowadzących działalność gospodarczą w innych miejscach. Na miejscu dostępna jest informacja oraz foldery kwaterodawców z wszystkich sołectw gminy Poronin. Zapytania można również kierować telefonicznie 18 20 742-98.

Gminne Centrum Informacji i Promocji
ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-520 Poronin
Tel. 18 207 42 98
e-mail: promocja@poronin.pl
Czynne w poniedziałek od 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.