Zawody organizowane przez szkołę w Suchem mają już kilkunastoletnią tradycję. W sportowej rywalizacji w dniu 3 marca stoku narciarskim „Suche” wzięło udział 112 uczniów z terenu Gminy Poronin.
Tego typu impreza sportowa, nie mogłaby się odbyć gdyby nie zaangażowanie wielu osób i firm, które nieodpłatnie pomogły w jej sprawnej organizacji. Serdeczne podziękowania za poświęcony czas i nieocenioną pomoc składamy:
·Stacji Narciarskiej SUCHE za przygotowanie i udostępnienie stoku dla potrzeb zawodów, ufundowanie karnetów na wyciągi oraz przygotowanie poczęstunku dla uczniów i ich opiekunów;
·Klubowi Sportowemu MITAN-SKI za udostępnienie tyczek i ustawienie slalomu giganta;
·Klubowi Sportowemu FRAJDA za udostępnienie i przeprowadzenie pomiaru czasu;
·Pani Halinie Długopolskiej za ufundowanie nagrody dla zwycięskiej szkoły;
·Nauczycielom ze szkół podstawowych biorących udział w zawodach, za pomoc w obsłudze imprezy;
·Gminie Poronin za ufundowanie pucharu, medali i dyplomów.

Mimo trudnych warunków, ducha rywalizacji sportowej nie brakowało. Medale i dyplomy przyznano w 6 kategoriach, a Puchar Wójta Gminy Poronin zdobyła Szkoła Podstawowa w Poroninie! Gratulujemy!