Tradycją stało się, że trzeciego maja na Tarasówce w Małem Cichem, obchodzone jest Święto Bacowskie. Jest to wydarzenie mające wymiar społeczno - religijno - kulturalny. W tym dniu przed kaplicą św. Bartłomieja spotykają się bacowie i juhasi, którzy przybywają ze swoimi kierdlami, by polecić się Bożej opiece podczas rozpoczynającego się wypasu. Wydarzeniu temu towarzyszą tradycyjny śpiew , muzyka góralska i wspólne posiady.

W tym roku, w związku z epidemią, miało ono nieco inny, skromniejszy charakter. Ze względu na konieczność zachowania środków bezpieczeństwa, w nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele baców i juhasów oraz władz samorządowych Wójt Gminy Poronin pani Anita Żegleń i Przewodniczący Rady Gminy Poronin pan Adam Pawlikowski. 

W przygotowanym na tę okazję kosorze, stało urocze stadko owiec z jagniętami. W czasie sprawowanej Mszy świętej o. Artur Musialski OP i o. Sylwester Laskowski OP modlili się o zdrowie baców i juhasów, pomyślność w czasie letniego wypasu oraz zachowanie ich stad od nieszczęść. Następnie kapłani udzielili błogosławieństwa przybyłym na uroczystość oraz poświęcili zwierzęta. Transmisję z przebiegu Święta Bacowskiego można obejrzeć na Facebooku Gminy Poronin.

Mamy nadzieję, że mimo stanu epidemii, tegoroczny sezon wypasu owiec będzie dobry dla baców i juhasów. Jesteśmy pełni uznania dla ich ciężkiej pracy i wdzięczni za to, że kultywują i podtrzymują pasterską tradycję. Szczęść Wam Boże.