„ Tym, co w Polsce dali myśl,

Aby stworzyć cud majowy,

Cześć z oddaniem złóżmy dziś,

Przed pamiątką chyląc głowy”

(M. Aret, Trzeci Maj)

Dnia 3 maja 2020 r. przedstawiciele Samorządu Gminy Poronin Wicewójt pan Maciej Dziubas, Sekretarz Urzędu Gminy pani Maria Budz, zastępca Przewodniczącego Rady Gminy pani Anna Zasada w asyście Pocztu Sztandarowego Gminy Poronin wzięli udział w Mszy świętej za Ojczyznę . Uczcili w ten sposób święto Trzeciego Maja i 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji. Eucharystię sprawowali proboszcz parafii Poronin ks. Stanisław Parzygnat i ks. Sławomir Filipek, którzy modlili się o ustanie epidemii i Boże błogosławieństwo dla Polski. Chociaż w tym roku sytuacja nie pozwoliła na tak liczny zazwyczaj udział pocztów sztandarowych i radosne świętowanie 3 Maja, to mieszkańcy mogli uczestniczyć w modlitwie za Ojczyznę za pośrednictwem relacji na Facebooku Gminy Poronin.

Druga część uroczystości odbywała się na Tarasówce.

Obchody Trzeciego Maja nawiązują do wydarzeń z 1791 roku, kiedy to król Stanisław August Poniatowski podpisał pierwszą w Europie Konstytucję. Na uwagę zasługuje fakt, że 3 Maja świętem narodowym został uznany już w dwa dni po uchwaleniu konstytucji. W czasie zaborów jego obchody zostały zawieszone. Przywrócono je w roku 1918 i uroczyście świętowano w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej władze komunistyczne zakazały Polakom obchodzenia tego święta. W 1951 roku zostało ono zniesione na rzecz 1 Maja, czyli Święta Pracy. Po upadku komunizmu, od 1990 roku jest ono znów oficjalnym świętem państwowym.