W projekcie "Our planet needs you - Ecological Volunteering" wzięło udział 40 osób z 4 krajów: Polski, Bułgarii , Grecji i Litwy. Projekt finansowany był w ramach programu Erasmus+. Organizatorami projektu była młodzież, która jest aktywnie zaangażowana w działania Europejskiej Fundacji Edukacyjno-Sportowej. Uczestnikami projektu byli młodzi ludzie, których głównymi zainteresowaniami są ekologia, ochrona środowiska oraz szeroko pojęty wolontariat.

"Realizując projekt chcieliśmy pokazać młodym ludziom w jaki sposób, każdy z nas może przyczyniać się do ochrony naszej planety. Zaszczepiliśmy także w uczestnikach projektu ideę bezinteresownej pomocy poprzez aktywne uczestnictwo w wolontariacie ekologicznym. Poprzez nasze działania pokazaliśmy młodzieży korzyści dla dobra ogółu płynące z ochrony środowiska, recyklingu i dbania o najbliższe otoczenie nawet najprostszymi, bezpłatnymi sposobami. Uczestnicy zwiększyli swoją świadomość ekologiczną oraz zrozumieli jak ważna jest odpowiedzialność za środowisko naturalne. Ważnym aspektem naszego projektu było także wzmocnienie dialogu międzykulturowego i współpracy międzynarodowej zarówno organizacji biorących udział w projekcie oraz młodzieży z różnych krajów. Poprzez kontakt z osobami z innych krajów uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami, dowiedzieć się czegoś więcej na temat danego kraju, o jego tradycjach i kulturze, a także obalić negatywne stereotypy na jego temat. Głównym działaniem naszego projektu, była wymiana młodzieży, która odbyła się Poroninie w dniach od 17 do 24.09.2018r. Każda grupa narodowa składała się z 9 uczestników (18-30 lat) oraz 1 lidera (18+). Podczas trwania wymiany skupiliśmy się głównie na praktycznej realizacji działań, dzięki czemu młodzież miała okazję zdobyć nową wiedzę, doświadczenia oraz kompetencje, które procentować będą w przyszłości. W trakcie wymiany aż 3 razy uczestniczyliśmy w wolontariacie ekologicznym w Tatrzańskim Parku Narodowym. Odwiedziliśmy Morskie Oko, Dolinę Kościeliską oraz Halę Gąsiennicową. W trakcie naszych wypraw naszym głównym zadaniem było zadbanie o szlaki turystyczne i uporządkowanie ich po letnim sezonie. Wspólnie przebyliśmy wiele kilometrów po górskich szlakach, stojąc na straży porządku i czystości naszych pięknych gór. W trakcie wymiany młodzieży odbyło się wiele warsztatów i zajęć związanych z tematem ekologii, zdrowego trybu życia oraz integracji europejskiej. Uczestnicy stworzyli także edukacyjną, ekologiczną grę planszową, którą pobrać można z naszej strony internetowej . Wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z zasadami edukacji nieformalnej poprzez: gry i zabawy integracyjne, warsztaty, burze mózgów, dyskusje, gry symulacyjne oraz gry miejskie."

Wszystkie informacje związane z projektami prowadzonymi przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową znaleźć można na Fanpage’u projektu na Facebooku (https://web.facebook.com/Our-planet-needs-you-Ecological-Volunteering-657152691327070/), na Fanpage’u Fundacji (https://web.facebook.com/EuropejskaFundacjaEdukacyjnoSportowa/) oraz na stronie internetowej Fundacji ( http://efes.org.pl/our-planet-needs-you-ecological-volunteering/).