Prezes
Stanisław Staszel
Suche 104b
34-520 Poronin
tel. 18 207 23 63

Nie znana jest dokładana data założenia ZP ale na łamach „Gazety Podhalańskiej” z 2 maja 1922r istnieje wzmianka iż „Młode Ognisko Podhalańskie w Suchem urządziło w dniach 8 i 9 kwietnia br. Przedstawienie „Leniwy Staś”. W pierwszym dniu dla dzieci, w drugim dla dorosłych. Sala była przepchana mimo to, że Suchowianie nie przywykli do przedstawień. W drugim dniu wzięli udział: prezes Związku Podhalan, dyrektor gimnazjum z Nowego Targu - Jakub Zachemski, sekretarz – ks. Prof. Łukasik. Czysty dochód z przedstawienia wynosił ok. 8000zł i został przeznaczony na stworzenie biblioteki dla ogniska rwącego się do czytania.” Na łamach tejże gazety często pojawiały się notatki o różnorodnej działalności w Suchem podpisywane przez Franciszka Majerczyka jako prezesa Ogniska ZP. Ostania informacja w prasie pochodzi z 1938r. Ognisko działało bardzo prężnie, członkowie: Antonina Tatar i Franciszek Majerczyk pełnili również funkcje w Zarządzie Głównym ZP. Niestety nie zachowała się żadna dokumentacja z działalności ZP w Suchem, prawdopodobnie została zniszczona w czasie II wojny światowej. Zarówno Antonia Tatr jak i Franciszek Majerczyk byli zaangażowani w ruch oporu. Po II wojnie światowej nie wznowiono działalności ZP. Dopiero 8 sierpnia 1999r powołano do życia Oddział Związku Podhalan w Suchem. Prezesem został Stanisław Staszel. Z chwilą utworzenia oddziału w Suchem członkowie oddziału w Poroninie pochodzący ze Suchego przenieśli się do nowo utworzonego oddziału w Suchem. Wiele trudu i wysiłku pochłonęła akcja sztandarowa, która zakończyła się poświęceniem sztandaru 25 czerwca 2000r. Sztandar wykonała Maria Gąsienica – Szostak z Zakopanego, a poświęcił kapelan ZGZP ks. Tadeusz Juchas i ks. Franciszek Juchas. Na sztandarze widnieje św. Jan Nepomucen oraz historyczne znaki herbowe miejscowości i herb ZP. Sztandar powstał dzięki składkom członków i Polonii Amerykańskiej ze Suchego. Oddział Związku Podhalan czynnie włącza się w życie religijne, uroczystości patriotyczne i życie społeczne na terenie wsi i gminy. Przy oddziale działają dwa zespoły regionalne: „Harnasie” i „Małe Harnasie”. Do roku 2012 prezesem była Maria Strączek. Obecnie prezesem jest Stanisław Staszel.