Prezes

Bronisław Chowaniec - Lejczyk

Historia ZP w Poroninie

Ważniejsze wydarzenia:

18.04.1927 powstało Ognisko ZP .Prezesem został ks. Stanisław Słonka.

1929 – plebiscyt przeciwalkoholowy, który się odbił echem w całej Polsce.

- powstał teatr regionalny

- wyjazd 160 osób na Powszechną wystawę do Poznania

- wyjazd zespołu na Zamek Królewski do Warszawy. Spotkanie z prezydentem Ignacym Mościckim

- wybór prezesa – Wojciech Orawiec

1930 – akcja sztandarowa – I sztandar ZP w całym związku

1932 – XVI Zjazd Podhalan w Poroninie

1933 – Przeniesienie zwłok Jana Kasprowicza

1934 – odsłonięcie pomnika Wł. Orkana

1935 – udział w pogrzebie Marszałka J. Piłsudskiego

1939 – wybuch II wojny światowej

1939-1945 – działacze ZP organizują tajne nauczanie, wydają gazetkę „Hyr Tatrzański”, działają w ruchu oporu – placówka „Ciupaga”, przechowują dokumentację i sztandar ZP

1945 – utworzenie Samorządowego Gimnazjum i Liceum im. J. Kasprowicza

1947 – wznowienie działalności ZP – prezesem zostaje ST. Król Magiel

Od 1948- przerwano w całej Polsce działalność związkową

1974- reaktywowano działalność ZP. Na prezesa wybrano Jana Jędrola

1975- przekazanie sztandaru ZP przez ST. Chowańca nowemu zarządowi

- organizacja 100rocznicy urodzin Wł. Orkana

- przegląd zespołów regionalnych działających przy ZP pod nazwą „Poroniańskie Lato”

- powstaje zespół „Regle” im.St. Budza Mroza

1979- I pielgrzymka Ojca Św. Jana Pawła II do Polski. Udział związkowców

1981 – 13.XII stan wojenny. Zawieszenie działalności

1982 – wznowienie działalności ZP

1987 – rozpoczęcie Kumoterskiej Gońby w Poroninie

1987 – odznaczenie ogniska ZP złotą odznaką za zasługi dla Zakopanego

1988 – odznaczenie ogniska ZP złotą odznaką dla wojew. Nowosądeckiego

1989 – połączenie Ogniska ZP Stasikówka i Poronin. Prezesem zostaje J. Pawlikowski Bulcyk

Połączono nas do Oddziału Zakopane

Rozpoczęto konkursy recytatorsko – gawędziarskie o tematyce regionalnej

1990- nawiązano współpracę z 45 Kołem Poronin w Chicago

1995 – Poronin otrzymuje status gminy

Odsłonięcie tablicy poświęconej działacza z Palcówki „Ciupaga”

1996- zebranie sprawozdawczo wyborcze, prezesem zostaje Andrzej Skupień

1997 - 70 – lecie ZP w Poroninie

1998 – 100 lecie urodzin A. Gut – Stapińskiej (I Konkurs recytatorski im. Anieli Gut Stapińskiej.

Pogrzeb Jana Jędrola

1999 – pielgrzymka do Rzymu

Rozpoczęcie mszy św. w oprawie góralskiej

Decyzja ZG ZP w dniu 7.V.1999 przywrócono status oddziału ZP w Poroninie

Podział oddziału utworzono nowy oddział ZP w Suchem

2000- Światowy Zjazd Górali ,

posiady dr Orawca ( udział delegacji z Ameryki Północnej, Kanady, Francji, Austrii i Niemiec”

akcja sztandarowa – poświęcenie repliki sztandaru z 1930 roku

2001 – reaktywowano zespół „Regle” im. Jana Jędrola

Pielgrzymka do Lwowa na ingres kar. M. Jaworskiego

2002- udział zespołu „Regle” w Światowych Dniach Młodzieży w Toronto

100 lecie ur. A. Skupnia – Florka

2003- I Poronińskie Śpasy

Poświęceni i nadanie szkole w Suchem im. Antoniny Tatar

2004- 100 –lecie ruchu regionalnego

Nadzwyczajny Zjazd Związku Podhalan

XXX Poronińskie Lato

Promocja ksiązki „Poronin dawniej i dziś”

2005- lekcje regionalne w zespole szkół

Wybór nowego prezesa St. Gąsienica Wawrytko

Wizyta Królowej ZPPA Bernadetty Macury

2006- Konferencja Popularno naukowa pt. ks. Michał Głowacki a Powstanie Chochołowskie w

160 rocznice wydarzeń”

Promocja ksiązki „Dzieje kościoła w Poroninie”

„Regle” otrzymało główna nagrodę „Złote Serce” w Żywcu

„Regle” gospodarzem Festiwalu Ziem Górskich

2007- przygotowania do 80- lecia ZP

X Konkurs recytatorski gawędziarski im. Anieli Gut -Stapińskiej
1927-1929 – ks. Stanisław Słonka

1929-1939 – Wojciech Orawiec Toporcyn

1947-1948 – Stanisław Król Magiel

1974-1989 – Jan Jędrol Zogroblin

1989-1996 – Józef Pawlikowski Bulcyk

1996-2005 – Andrzej Skupień

2005 -2010 - Stanisław Gąsienica Wawrytko

2010 - 2017 - Robert Chowaniec