Zespół Regle powstał 23 marca 1974 roku na zebraniu Rady Gminnego Ośrodka Kultury na wniosek Naczelnika Urzędu Gminy w Poroninie - Tadeusza Galicy. Kierownikiem i instruktorem liczącego wtedy 24 osoby zespołu został Jan Jędrol. Znaczną część członków zespołu stanowili wnukowie Stanisława Budza-Mroza toteż w ramach głosowania zespół przyjął jego imię. W czasie wakacji i ferii zimowych zespół występował bardzo często dla turystów odwiedzających Poronin a także poza sezonem - w czasie licznych uroczystości odbywających się na terenie gminy. Regle brały też udział w licznych przeglądach i konkursach zespołów regionalnych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Zespół uczestniczył też we wszystkich posiadach organizowanych przez Związek Podhalan, pod którego patronatem (prezesem wybrano wtedy Jana Jędrola) zespół działał od 1974 do 1981 roku kiedy to działalność Regli została zawieszona.

Zespół Regle został reaktywowany 16 lutego 2001 roku. Działa pod patronatem Związku Podhalan Odział Poronin. Kierownikiem zespołu jest Pani Maria Dawidek - członek zarządu Związku Podhalan O/Poronin. Regle noszą imię Jana Jędrola - nieżyjącego działacza Związku Podhalan oraz kierownika zespołu w latach 70-tych.

Zespół podzielony jest na 4 grupy wiekowe poczynając od przedszkolaków poprzez młodzież, dorosłych członków oraz grupę seniorów. Wyszczególniając odpowiednio: Mini Regle, Małe Regle oraz Regle. Trzon muzyczny stanowią muzycy znanych poroniańskich rodzin. Poprzez swoja działalność Regle kultywują bogate obyczaje Podhala, promują swoją miejscowość w kraju i za granicą okazując wierność i przywiązanie do miejscowej tradycji.

Instruktorami poszczególnych grup wiekowych byli:

-Anna Jarosz

-Stanisław Gąsienica-Wawrytko

-Andrzej Skupień

-Helena Rusnak-Buńda

-Stanisław Gut-Mostowy

-Anna Malacina-Karpiel

-Maciej Czernik-Walos

-Andrzej Stoch

-Mieczysław Rzadkosz

-Ewelina Rzadkosz

Obecnie funkcję instruktorów pełnią:

Mini Regle- Maciej Dziubas i Teresa Gut Siuty

Małe Regle- Joanna Gut-Dorula, Paweł Gał-Grybus

Regle (młodzież, seniorzy)- Anna Malacina Karpiel i Tomasz Zapotoczny

Zespół bierze aktywny udział w życiu kulturalnym regionu biorąc udział w wielu imprezach regionalnuch odbywających się na terenie Gminy Poronin oraz Powiatu Tatrzańskiego, takich jak:

-Poroniańskie Lato

-Poroniańskie Śpasy

-Święto Misia i Bartników

-Majówka Tatrzańska

-Tatrzańskie Wici

Regle występują w kraju i za granicą. Tradycję regionu zespół pokazywały w takich krajach jak: Litwa, Turcja, Węgry, Bośnia i Hercegowina, Słowacja, Czechy, Hiszpania, Włochy, Grecja, Bułgaria, Litwa, Kanada.

Na terenie Podhala Zespół ściśle współpracuje ze "Stowarzyszeniem Tischnera" z Łopusznej,

oraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Kultury Podhalańskiej "Regle".

Do najważniejszych osągnięć zespołu należą:

-Brązowe, Srebrne oraz Złote Żywieckie Serce - główne nagrody na Festiwalu Górali Polskich w Żywcu

-Srebrna oraz Złota Ciupaga na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zaopanem

-Nagroda Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu w Polanicy Zdrój

-Nagroda Zarządu Powiatu Tatrzańskiego za szczególne osiągnięcia dla kultury regionalnej na terenia powiatu tatrzańskiego

-dyplom Zarządu Związku Podhalan " Zasłużony dla Związku Podhalan"

-GRAND PRIX ZA SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

Pozostałe wyróżnienia i nagrody w zakładce OSIĄGNIĘCIA

Autorami wielu tekstów i śpiewek wykorzystywnych w czasie występów są: Franciszek Łojas-Kośla oraz Maria Stoch.

Wielkim wydarzeniami w historii zespołu było wystawienie opery góralskiej "Naski Świat" autorstwa Franciszka Łojasa-Kośli w reżyserii dr etnografii Stanisławy Trebunii-Staszel i Macieja Czernika oraz widowiska dedykowanemu pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II pt "Regle dla błogosławionego Jana Pawła II", którego autorem była Maria Stoch a reżyserem Andrzej Stoch w konsultacjach z dr Stanisławą Trebunią Staszel. Oprawą muzyczną obydwu utworów zają się Dawid Czernik, jeden z muzykantów zespołu.

Zespół Regle ma na swoim koncie nagrane płyty:

- "Boże Narodzenie na Podhalu" - płyta reżyserii Mieczysława Rzadkosza, autorstwa Marii Stoch, konsultacja Stanisława Trebunia Staszel.

-"Posiady Poroniańskich Regli" - płyta nagrana z okazji 40-lecia zespołu.

-"Hej, Poronin, Poronin" - płyta CD

Kroniki zespołu prowadził Janusz Wyrostek. Obecnie prowadzi Pani Zofia Gieroba.

W Prawidłowym funkcjonowaniu zespołu pomaga czynnie komitet organizacyjny składający się z niżej wymienionych osób: Zofia Malacina, Tadeusz Dorula, Halina Czernik, Stanisław Galica-Dorula "Mamcorz".