fot. ©Andrzej Banaś www.gazetakrakowska.pl


Józef Pawlikowski – Bulcyk 

Urodził się w Poroninie 4 lutego 1961 r.
Od wielu lat działa aktywnie w organizacjach społecznych na terenie Gminy Poronin.
W latach 1980-1988 był prezesem Zarządu Oddziału Związku Podhalan w Stasikówce.
W latach 1988-1996 (dwie kadencje) pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Związku Podhalan w Poroninie.

Równolegle w okresie od 1988 do 2011 roku był Prezesem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stasikówce,
a od roku 2006 do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu LKS „Poroniec” w Poroninie.
Niezależnie od pełnienia w/w funkcji w tych ważnych dla regionu organizacjach społecznych był aktywnym
członkiem Komitetów Społecznych, a to:
- komitetu społecznego budowy drogi w Stasikówce,
- komitetu społecznego budowy rozdzielni i sieci telefonicznej w Poroninie,
- komitetu budowy remizy OSP w Stasikówce,
- komitetu budowy kościoła w Stasikówce,
- komitetu budowy plebanii przy Kościele Parafialnym pw. Marii Magdaleny w Poroninie,
- komitetu społecznego stadionu piłkarskiego LKS i zaplecza sportowego w Poroninie,
- komitetu społecznego remontu cmentarza w Poroninie.

Ponadto należy podkreślić, iż wspierał finansowo działania w/w.

Działalność społeczna Pana Józefa Pawlikowskiego – Bulcyka na terenie naszej Gminy pomogła w realizacji
wielu zadań inwestycyjnych niezbędnych dla tut. społeczeństwa w zakresie sportu, kultury i bezpieczeństwa publicznego.

Biorąc pod uwagę w/w zasługi Pana Józefa Pawlikowskiego – Bulcyka, wniosek o nadanie mu tytułu
Honorowego Obywatela Gminy Poronin uważa się za w pełni uzasadniony.

W uznaniu zasług dla Gminy Poronin na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Poronin nadaje się Panu Józefowi Pawlikowskiemu - Bulcykowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Poronin.


Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Poronin nadany Uchwałą nr XLVII/274/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2014r.