Wiejski Dom Kultury w Poroninie został powołany uchwałą Rady Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej w dniu 2 lutego 1991 r. Pierwszym kierownikiem WDK została Zofia Tragarz, która pełniła tę funkcję do 1995 r. Wówczas w WDK pracowali znakomici instruktorzy i artyści: Władysław Trebunia-Tutka, Tadeusz Szostak-Berda, Piotr Majerczyk, Anna Chowaniec-Rybka oraz Stanisław Stoch. Prowadzili oni zajęcia dla dzieci i młodzieży: nauka gry na instrumentach ludowych, lekcje śpiewu, malarstwa i grafiki. W ramach WDK powstała świetlica, której opiekunami były: Anna Chowaniec-Rybka i Elżbieta Stoch. Było to miejsce spotkań młodzieży, która przychodziła grać w ping-ponga, gry planszowe, szachy czy poczytać czasopisma pod okiem opiekuna. Odbywał tam się również aerobik prowadzony przez Grażynę Kostecką.

Po utworzeniu Gminy Poronin, w dniu 28 czerwca 1995 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie nazwy WDK na Gminny Ośrodek Kultury. W swojej strukturze organizacyjnej GOK podlegał pod Administrację Placówek Oświatowych i Kulturalnych , której dyrektorem był Jan Palider. Dyrektorem GOK-u został Marek Nodzyński. Dotychczasowa oferta kulturalna GOK została wzbogacona konkurencjami sprawnościowo-sportowymi.

W GOK-u działała Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod kierownictwem Antoniego Malca, która brała udział w uroczystościach kościelnych (Pasterka, Rezurekcja, Boże Ciało, Odpust), Świętach Narodowych, uroczystościach gminnych, a także w Przeglądach Orkiestr Dętych na terenie powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego.

W Lipcu 2000 r. nowym dyrektorem ośrodka kultury została Dorota Majerczyk, sprawowała tę funkcję do grudnia 2004 r. Od 2004 do 2018 r. dyrektorem GOK-u był pan Andrzej Buńda.

W 2019 r. dyrektorem została pani Anna Malacina-Karpiel.

Poza organizowanymi do tej pory wydarzeniami, jakimi były: Poroniańskie Lato, Dzień Misia, Miodu i Bartników, Konkurs Potraw Regionalnych oraz Przegląd Zespołów Regionalnych, od 2019 roku w kalendarzu imprez znalazły się nowe – Babskie Rządze, Kiermasz Wielkanocny, Piknik przy Wańkówce, Festiwal Pierogów, Andrzejki dla Seniorów, Jarmark Świąteczny.

Aktualnie GOK jest administratorem pięciu budynków. W głównym budynku GOK-u w Poroninie znajduje się: Gminne Przedszkole, klasa „0” oraz świetlica. Zarówno w Poroninie, jak i w Małem Cichem oraz Suchem. Odbywają się tam zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży m.in. próby tańca i śpiewu góralskiego zespołu REGLE, malarstwo na szkle, ceramika, robotyka, Zumba, nauka haftu, lekcje gry na akordeonie i skrzypcach. Początkiem roku 2020 utworzona została Gminna Akademia Śpiewu prowadzona przez profesjonalnego instruktora – Karola Dziedzica.

W budynku „Wańkówka” mieści się: Biuro GOK, salka wystawowa, sklepik z rękodziełem ludowym, Gminna Biblioteka Publiczna, Straż Gminna, siedziba Związku Podhalan oraz siedziba zespołu „Regle”.

Gminny Ośrodek Kultury samodzielnie organizuje konkursy plastyczne, recytatorskie i fotograficzne dla dzieci i młodzieży. We Wrześniu 2019 r. Filia Państwowej Szkoły Muzycznej została przeniesiona do Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie. Rok później Gminne Centrum Informacji i Promocji przeniesiono, do nowo powstałej Filii GOK-u w Suchem, aówczesne miejsce GCIiP zostało zajęte przez Straż Gminną.

Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie jest instytucją prowadzącą działalność statutową mającą na celu upowszechnianie i rozwój kultury na terenie Gminy Poronin.

Nieustannie rozwijająca się działalność Gminnego Ośrodka Kultury jest, możliwa dzięki współpracy z ludźmi zaangażowanymi w pracę na rzecz kultury, co owocuje efektywnymi i ciekawymi przedsięwzięciami.

Z inicjatywy GOK-u odtworzona została historia „Poroniańskiego Lata” w formie audiowizualnej. Ponad to sytuacja pandemiczna w kraju, jaka nastąpiła w 2020 roku częściowo zmieniła charakter pracy ośrodka kultury, który przeniósł swoje działania „do sieci”. GOK rozwinął się pod kontem realizacji wydarzeń on-line oraz produkcji filmów i koncertów.

Kontakt:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34 - 520 Poronin

tel. 18 20-740-74 / 722-277-207

Dyrektor Anna Malacina-Karpiel

e-mail: dyrektorgok@poronin.pl

e-mail: gok@poronin.pl

Oferty prosimy przesyłać na e-mail: ofertygok@poronin.pl

Oferty przesyłane na inne e-mail nie będą rozpatrywane.