Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  XXXVI Zwyczajna Sesja Rady...

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje: XXXVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad, powitanie...

  Więcej
 • Nowe powiatowe linie autobusowe

  Wójt Gminy Poronin informuje, że dzięki dofinansowaniu Wojewody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej na rok 2021 od dnia 01.04.2021 r., Starosta Tatrzański uruchomił dwie nowe linie powiatowe przebiegające przez teren naszej Gminy: -   Gliczarów Górny Fiśkowa Dolina – Zakopane przez Biały...

  Więcej
 • aktualnosc

  XX edycja Programu Stypendiów...

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości zapraszają do XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022. Propozycja ta skierowana jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR zakwalifikowanych na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych...

  Więcej
 • aktualnosc

  Projekt Certyfikat Dobrych Praktyk

  Polska Organizacja Turystyczna Oddział zamiejscowy ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego rozpoczęła realizację projektu Certyfikat Dobrych Praktyk, którego celem jest pomoc w ponownym uruchomieniu i poprawa sytuacji sektora turystycznego oraz promocja obiektów noclegowych i organizatorów turystyki, którzy w trakcie realizacji Programu Polski Bon Turystyczny...

  Więcej
 • aktualnosc

  Stypendia Sportowe 2021

  Wszystkich sportowców będących mieszkańcami Gminy Poronin zachęcamy do składania wniosków o stypendium lub nagrodę Wójta Gminy Poronin. Poniżej zamieszczamy regulaminy wraz z załącznikami. Wnioski o stypendium składać może sam zawodnik, klub sportowy bądź rodzic/opiekun prawny w przypadku zawodnika niepełnoletniego. Wnioski o stypendium składa się raz w roku...

  Więcej
 • Nowy termin nadsyłania prac...

  Uwaga! W związku z licznymi zapytaniami i prośbami o przedłużenie terminu nadsyłania prac na konkurs literacki i plastyczny pt.: "Tyś po Bogu największą pociechą" informujemy, że ostateczna data dostarczania prac to 23 kwietnia 2021r. Nie uwzględniamy prac nadesłanych po tym terminie. Historia ukazania się Matki...

  Więcej
 • Projekt „Łap skilla!”

  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie planuje pierwszą turę rekrutacji do projektu „Łap skilla!” dla osób pracujących w wieku 18-24 lata. Rekrutacja będzie trwać w dniach 19.04.2021-30.04.2021 lub do wyczerpania limitu miejsc. W  pierwszej turze do projektu może zostać przyjętych 500 osób, druga tura rekrutacji została zaplanowana na lipiec...

  Więcej