PRZYZIEMIE


numer pokoju   numer telefonu           adres e-mail
POK. 2 ST. DS. GOSPODARCZYCH (18) 202 10 19  
POK. 3 KIEROWCA, GONIEC    
POK. 4 SALA OBRAD

PARTER

numer pokoju numer telefonu adres e-mail
POK. 10 SEKRETARIAT (18) 207 41 12 gmina@poronin.pl
POK. 11 WÓJT (18) 202 10 11 wojt@poronin.pl
POK. 12 SEKRETARZ (18) 207 42 64 sekretarz@poronin.pl
POK. 12 KADRY (18) 202 10 10 kadry@poronin.pl
POK. 12 INFORMATYK (18) 202 10 10 informatyk@poronin.pl
POK. 14 ZASTĘPCA WÓJTA (18) 202 10 20 s.bafia@poronin.pl
POK. 16 KASA (18) 202 10 28  
POK. 17 URZĄD STANU CYWILNEGO (18) 202 10 17 usc@poronin.pl
POK. 18, 19 EWIDENCJA LUDNOŚCI,
DOWODY OSOBISTE
(18) 202 10 14 soia@poronin.pl
POK. 20 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
(18) 202 10 18 handel@poronin.pl

I PIĘTRO

numer pokoju   numer telefonu adres e-mail
POK. 21 REFERAT FINANSOWY (18) 202 10 13
(18) 202 10 25
plifin@poronin.pl
POK. 23a GOSPODARKA KOMUNALNA
ROLNICTWO
(18) 202 10 24 drogownictwo@poronin.pl
srodowisko@poronin.pl
POK. 23b ARCHITEKTURA (18) 202 10 22
(18) 202 10 23
gpgios@poronin.pl
architektura@poronin.pl
POK. 24 GEODEZJA (18) 202 10 21 geodezja@poronin.pl

II PIĘTRO

numer pokoju   numer telefonu adres e-mail
POK. 25 KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA (18) 202 10 16  
POK. 26 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
 ochronadanych@poronin.pl
POK. 29 OC. I WOJSKOWOŚĆ, 
RADCA PRAWNY
(18) 202 10 27 wioc@poronin.pl
POK. 30 SKARBNIK (18) 202 10 15 skarbnik@poronin.pl
POK. 31 BIURO RADY
FUNDUSZE UNIJNE
(18) 202 10 12 rada@poronin.pl
fundusze@poronin.pl