PRZYZIEMIE


numer pokoju   numer telefonu           adres e-mail
POK. 2 ST. DS. GOSPODARCZYCH,
INFORMATYK  
 informatyk@poronin.pl
POK. 4 SALA OBRAD
   


PARTER

numer pokoju numer telefonu adres e-mail
POK. 10 SEKRETARIAT 18 207 41 12 gmina@poronin.pl
POK. 11 WÓJT 18 202 10 11 wojt@poronin.pl
POK. 12 SEKRETARZ 18 207 42 64 sekretarz@poronin.pl
POK. 12 KADRY 18 202 10 10 kadry@poronin.pl


POK. 14 ZASTĘPCA WÓJTA 18 202 10 20 m.dziubas@poronin.pl
POK. 16 KASA 18 202 10 28  
POK. 17 URZĄD STANU CYWILNEGO 18 202 10 17 usc@poronin.pl
POK. 18, 19 EWIDENCJA LUDNOŚCI,
DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
18 202 10 14
18 202 10 19
soia@poronin.pl
handel@poronin.pl
POK. 20 RADCA PRAWNY 18 202 10 18 radca@poronin.pl

I PIĘTRO

numer pokoju   numer telefonu adres e-mail
POK. 21 REFERAT FINANSOWY 18 202 10 13
18 202 10 25
plifin@poronin.pl
POK. 23a KIEROWNIK REFERATU GPGiOŚ 18 202 10 21 gpgios@poronin.pl
POK. 23b ARCHITEKTURA, GEODEZJA,
DROGOWNICTWO
18 202 10 23 
18 202 10 22
18 202 10 26
architektura@poronin.pl
geodezja@poronin.pl
drogownictwo@poronin.pl
POK. 24 GOSPODARKA KOMUNALNA 
ROLNICTWO, EKODORADCA
18 202 10 24 srodowisko@poronin.pl
ekodoradca@poronin.pl

II PIĘTRO

numer pokoju   numer telefonu adres e-mail
POK. 25 KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA 18 202 10 16  finanse@poronin.pl
POK. 26 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
 ochronadanych@poronin.pl
POK. 29 BIURO RADY
18 202 10 27 rada@poronin.pl
POK. 30 SKARBNIK 18 202 10 15 skarbnik@poronin.pl
POK. 31 FUNDUSZE UNIJNE
OC. I WOJSKOWOŚĆ
18 202 10 12 fue@poronin.pl
fundusze@poronin.pl
wioc@poronin.pl