Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

Petycje

 • aktualnosc

  Petycja na mocy art....

  Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym  (Dz.U.2016.446 j.t.)  Dane wnioskodawcy/podmiotu wnoszącego petycję -  znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września...

  Więcej
 • aktualnosc

  Rozwiązywanie problemów odorowych w...

  - Instytucja Pożytku Publicznego Stowarzyszenie [posiadające w zakresie swoich celów statutowych sprawy związane z zagadnieniami ochrony środowiska] - Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.) - Organizacja lub Instytucja Społeczna w związku z...

  Więcej