Urząd Gminy Poronin
Gmina Poronin powstała 1 stycznia 1995 r. w wyniku podziału Gminy Tatrzańskiej na trzy gminy: Kościelisko, Poronin, Zakopane, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. W obszar Gminy Poronin wchodzą następujące sołectwa: Bustryk, Małe Ciche, Murzasichle, Nowe Bystre, Poronin, Stasikówka, Suche, Ząb.Uroczyste otwarcie Urzędu Gminy Poronin, połączone z poświęceniem budynku odbyło się 3 maja 1995 r. Urząd rozpoczął swoją działalność 5 maja 1995 r. Wcześniej 5 marca 1995 r. zostały przeprowadzone wybory do rad gmin. Na pierwszej Sesji Rady Gminy w dniu 21 marca 1995 r. wybrano władze samorządowe: Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta i Zarząd Gminy, powołano Skarbnika i Sekretarza Gminy.Nowo powstała, a raczej reaktywowana Gmina Poronin postawiła sobie za główny cel kilka tematów.Przystąpiono do realizacji planu zagospodarowania. Potrzebne były bowiem nowe tereny pod budowę domów jednorodzinnych, a brak zapisów w starym planie nie dawał możliwości budowy pensjonatów, wyciągów narciarskich, itp. Drugi ważny temat to kanalizacja gminy i wszelkie poczynania , aby Poronin znalazł się w II etapie programu: zlewnia Dunajca zapory Czorsztyn. Kolejny temat to selektywna zbiórka odpadów komunalnych.Ważnym celem gminy stała się również oświata, zwłaszcza budowa szkoły w Suchem oraz projekty dla rozbudowy szkoły w Poroninie i budowy gimnazjum w Zębie.Ponadto istotną sprawą było uporządkowanie majątku gminy poprzez regulację prawną działek pod szkołami, remizami itp.

1. Ważnym zadaniem było opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Poronin. Radni w styczniu 2000 r. przyjęli Strategię Rozwoju Gminy z następującymi celami strategicznymi: Dostosowanie infrastruktury komunalnej do standardu ekologicznego ośrodka turystycznego
2. Stworzenie bazy rekreacyjno-sportowej i rozbudowa istniejącej infrastruiktury turystycznej
3. Stworzenie systemu oświaty opartego na nowoczesnej bazie i wysokokwalifikowanej kadrze pedagogicznej
4. Utworzenie i wdrożenie systemu informacji i promocji
5. Kultywowanie żywej tradycji góralskiej
6. Rozbudowa i unowocześnienie bazy podstawowej opieki zdrowotnej i powiązanie opieki zdrowotnej z ochroną przed zagrożeniami społecznymi.

Każdy z tych tematów oraz wiele innych bardziej lub mniej ważnych Gmina Poronin stara się rozwiązać w sposób sprawny. Duże znaczenie dla postępu zadań ma inicjatywa wśród mieszkańców, którzy chętnie angażują się w czyny społeczne.