Gmina Poronin należy do najbardziej usportowionych gmin nie tylko na Podhalu, ale i w makroregionie. 

Dzieje się tak dlatego, że już od najmłodszych lat wiele dzieci - uczniów szkół gminy uprawia czynnie sport - przeważnie za sprawą przykładu swoich najbliższych, czy wręcz zachęceni sukcesami polskich zawodników na światowych arenach sportowych. Szkoły gminy prowadząc podstawowe szkolenie na lekcjach wychowania fizycznego biorą udział w wielu zawodach sportowych, bardzo często zdobywając najwyższe laury we współzawodnictwie sportowym na terenie powiatu, regionu i województwa.

Bardziej uzdolniona młodzież, która chce poza obowiązkiem szkolnym rozwijać się w tym kierunku korzysta z zajęć poszerzo­nego programu kultury fizycznej, który prowadzony jest w szko­łach gminy. Tu mają możliwość ujawnić się talenty, które na dal­szym etapie poprzez uczniowskie kluby sportowe (UKS Murzasi­chle, UKS „Ski-team" Suche, UKS „Holni" z Zębu, UKS Nowe Bystre) a także bezpośrednio trafiają do klubów sportowych.