Składy Komisji Rady Gminy Poronin:

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
1. Chowaniec Maciej,
2. Gał Paweł,
3. Pawlikowski Adam,
4. Rybka Maciej - Przewodniczący,
5. Skupień Anna,
6. Staszel Stanisław,
7. Zasada Anna.

Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego:
1. Chowaniec Maciej - Przewodniczący,
2. Dziubas Maciej,
3. Gał Paweł,
4. Pawlikowski Adam,
5. Pawlikowski Paweł,
6. Pawlikowski Stanisław,
7. Staszel Stanisław.

Komisja Kultury, Sportu i Promocji Gminy:
1. Dziubas Maciej,
2. Gał Paweł - Przewodniczący,
3. Pawlikowski Wojciech,
4. Rybka Maciej,
5. Skupień Anna,
6. Staszel Andrzej,
7. Staszel Stanisław.

Komisja Edukacji, Polityki Społecznej i Praw Obywatelskich:
1. Chowaniec Maciej,
2. Dziubas Maciej - Przewodniczący,
3. Kula Stanisław,
4. Pawlikowski Adam,
5. Pawlikowski Wojciech,
6. Staszel Andrzej,
7. Zasada Anna.

Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli:
1. Antolak Jan,
2. Gut Jan,
3. Kula Stanisław, 
4. Pawlikowski Stanisław,
5. Pawlikowski Wojciech - Przewodniczący,
6. Zasada Anna.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
1. Antolak Jan,
2. Gut Jan,
3. Kula Stanisław,
4. Pawlikowski Paweł, 
5. Skupień Anna,
6. Staszel Andrzej - Przewodniczący.


Komisja Rewizyjna:
1. Chowaniec Maciej,
2. Pawlikowski Paweł,
3. Rybka Maciej,
4. Staszel Andrzej, 
5. Staszel Stanisław - Przewodniczący.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Antolak Jan,
2. Gał Paweł,
3. Gut Jan,
4. Pawlikowski Stanisław, 
5. Skupień Anna - Przewodniczący.