Składy Komisji Rady Gminy Poronin:

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
1. Chowaniec Maciej,
2. Gał Paweł,
3. Pawlikowski Adam,
4. Rybka Maciej - Przewodniczący,
5. Skupień Anna,
6. Staszel Stanisław,
7. Zasada Anna.

Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego:

1. Chowaniec Maciej - Przewodniczący,

2. Gał Paweł,

3. Pawlikowski Adam,

4. Pawlikowski Paweł,

5. Pawlikowski Stanisław,

6. Polak Mieczysław,

7. Staszel Stanisław.


Komisja Kultury, Sportu i Promocji Gminy:

1. Gał Paweł - Przewodniczący,

2. Pawlikowski Wojciech,

3. Polak Mieczysław,

4. Rybka Maciej,

5. Skupień Anna,

6. Staszel Andrzej,

7. Staszel Stanisław.


Komisja Edukacji, Polityki Społecznej i Praw Obywatelskich:

1. Chowaniec Maciej,

2. Kula Stanisław,

3. Pawlikowski Adam,

4. Pawlikowski Wojciech,

5. Staszel Andrzej,

6. Zasada Anna - Przewodnicząca.


Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli:

1. Antolak Jan,

2. Gut Jan,

3. Kula Stanisław, 

4. Pawlikowski Stanisław,

5. Pawlikowski Wojciech - Przewodniczący,

6. Polak Mieczysław,

7. Zasada Anna.


Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
1. Antolak Jan,
2. Gut Jan,
3. Kula Stanisław,
4. Pawlikowski Paweł, 
5. Skupień Anna,
6. Staszel Andrzej - Przewodniczący.


Komisja Rewizyjna:
1. Chowaniec Maciej,
2. Pawlikowski Paweł,
3. Rybka Maciej,
4. Staszel Andrzej, 
5. Staszel Stanisław - Przewodniczący.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Antolak Jan,
2. Gał Paweł,
3. Gut Jan,
4. Pawlikowski Stanisław, 
5. Skupień Anna - Przewodniczący.