Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.07.27, autor

ZP.271.7.2020 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty

ZP.271.7.2020

Poronin, 2020-07-27

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty,

Na podstawie art. 7 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Dostawa z montażem wyposażenia pracowni do realizacji zajęć w ramach projektu „Wiem i potrafię”.
Ogłoszenie nr 554121-N-2020 z dnia 2020-06-24 r.

Zm.: Ogłoszenie nr 540114586-N-2020 z dnia 29-06-2020 r.

Zamawiający unieważnia czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej w dniu 22.07.2020r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert i ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE

W dn. 24.07.2020r. Wykonawca, którego oferta został wybrana jako najkorzystniejsza poinformował Zamawiającego o swojej pomyłce w formularzu oferty tj. dotyczącej oferowanej kwoty, a tym samym o odstąpieniu Wykonawcy od podpisania umowy. W wyniku otrzymanej informacji od Wykonawcy, Zamawiający po analizie dokumentów dopatrzył się wskazanej rozbieżności, tym samym podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności opierając się na podstawowych zasadach systemu zamówień publicznych oraz na orzecznictwie KIO (tj. np. KIO1939/10, KIO 2685/10, 2686/10).

Zgodnie z powyższym unieważnia się czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej w dniu 22.07.2020r. oraz zawiadamia się o powtórzeniu czynności oceny ofert i ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.


Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń