Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.08.13, autor

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.9.2020

ZP.271.9.2020


Poronin, 2020-08-13

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej ofertyNa podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:


Świadczenie usług cateringowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zębie - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zębie.

Ogłoszenie nr 568177-N-2020 z dnia 2020-07-30 r.


Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie w/w zadania przeznaczył 838.200,00 z ł.


Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuję, że do postępowania została złożona 1 oferta.

Najkorzystniejsza oferta spełnia warunki zamawiającego zawarte w SIWZ, otrzymała największą liczbę punktów przyznanych w oparciu o ustalone w SIWZ kryteriach, i została złożona przez:

Firma Usługowa „STOCH” Pokoje Gościnne Katering, Anna Stoch, 34-521 Ząb, ul. Szlak Papieski 276


Punktacja w poszczególnych kryteriach:

Nr oferty

Oferent


Punktacja

w poszczególnych kryteriach

Punktacja

ogólna

1.

Firma Usługowa „STOCH” Pokoje Gościnne Katering, Anna Stoch, 34-521 Ząb, ul. Szlak Papieski 276


  1. cena brutto: 810.260,00 zł (pkt. 60)


  1. termin płatności faktury: 21 dni. (pkt. 40)

100


Zamawiający proponuje, że zawarcie umowy odbędzie się w Urzędzie Gminy Poronin , ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin w dniu 20 sierpnia 2020r. godz. 10.00


Wójt Gminy Poronin


(-) mgr Anita Żegleń