ZP.271.10.2020                                                                                                                                                                Poronin, 05.08.2020r.

Wszyscy

Zapytania i odpowiedzi do zamówienia:Dostawa z montażem wyposażenia pracowni do realizacji zajęć w ramach projektu „Wiem i potrafię”
Ogłoszenie nr 569750-N-2020 z dnia 2020-08-04 r.

W dniu 04.08.2020r. złożono zapytania do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego:

Pytanie 1

Czy zamawiający oczekuje jednoznacznego wskazania oferowanego wyposażenia wobec przedmiotów nieuwzględnionych w tabeli z załącznika nr 8? Jeśli tak, to co powinno znajdować się w załączanym do oferty katalogu oprócz zdjęć?

Odp.: W tabelach z załącznika nr 8 uwzględniono wszystkie przedmioty – elementy wyposażenia będące przedmiotem zamówienia, a dodatkowo w ostatniej tabeli wymieniono produkty, co do których Zamawiający żąda jednoznacznego wskazania oferowanego wyposażenia, poprzez podanie: numeru pozycji, nazwy producenta/modelu/danych umożliwiających identyfikację produktu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w tabelach (kolumna trzecia) w załączniku nr 8 do SIWZ zostały szczegółowo opisane parametry produktów i Zamawiający oczekuje od Oferentów, aby dołączony do oferty katalog/folder zawierał co najmniej numery pozycji produktów z załącznika nr 8 wraz ze zdjęciami (obrazami) oferowanych produktów, które spełniają parametry określone przez Zamawiającego.

W dniu 05.08.2020r. złożono zapytania do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego:

Pytanie 1

Wniosek o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 21.08.2020r. w związku z bardzo obszernym i zróżnicowanym asortymentem oraz w celu przeprowadzenia prawidłowej wyceny.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń