Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.08.12, autor

Ogłoszenie nr 569750-N-2020 z dnia 2020-08-04 r.

ZP.271.10.2020

Poronin, 2020-08-12

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedkłada informację z otwarcia ofert na zadanie pn.:

Dostawa z montażem wyposażenia pracowni do realizacji zajęć w ramach projektu „Wiem i potrafię”.
Ogłoszenie nr 569750-N-2020 z dnia 2020-08-04 r.

Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie w/w zadania przeznaczył 782.050,31 zł.

Do postępowania zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty

Oferta

1.

Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

Cena brutto: 782.014,44 zł, termin płatności faktury: 30 dni.

2.

13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

Cena brutto: 798.439,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni.

3.

EDU-PARTNER Agnieszka Skierka, 83-307 Kiełpino, ul. Starowiejska 105

Cena brutto: 813.927,20 zł, termin płatności faktury: 30 dni.

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń