Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.08.07, autor

INFORMACJA z otwarcia ofert ZP.271.9.2020

ZP.271.9.2020

Poronin, 2020-08-07

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Świadczenie usług cateringowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zębie - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zębie.

Ogłoszenie nr 568177-N-2020 z dnia 2020-07-30 r.

Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie w/w zadania przeznaczył 838.200,00 zł.

Do postępowania została złożona następująca oferta:

Nr oferty

Oferta

1.

Firma Usługowa „STOCH” Pokoje Gościnne Katering, Anna Stoch, 34-521 Ząb, ul. Szlak Papieski 276

Cena brutto: 810.260,00 zł, termin płatności faktury: 21 dni.

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń