Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  Ogłoszenie nr 601759-N-2020 z...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00 zł. Ogłoszenie nr 601759-N-2020 z dnia 2020-10-23 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej- Nie O zamówienie mogą ubiegać się...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP. 271.27.2020 INFORMACJA z...

  ZP. 271.27.2020                                                                                       ...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP. 271.28.2020 INFORMACJA z...

  ZP. 271.28.2020Poronin, 2020-10-21 INFORMACJA z otwarcia ofert Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP.271.27.2020 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

  ZP.271.27.2020 Poronin, 20.10.2020r. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3) oraz ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie nr 540206261-N-2020 O...

  Ogłoszenie nr 540206261-N-2020 z dnia 20-10-2020 r. Poronin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 596428-N-2020 Data: 13/10/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Poronin, Krajowy numer identyfikacyjny 49189263000000, ul. ul. Józefa Piłsudskiego  5, 34-520  Poronin, woj. małopolskie, państwo Polska,...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP.271.27.2020 Zapytania i odpowiedzi...

  ZP.271.27.2020 Poronin, 20.10.2020r. Wszyscy Zapytania i odpowiedzi do zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Poronin, Stasikówka i Suche w sezonie zimowym 2020/2021. Ogłoszenie nr 596428-N-2020 z dnia 2020-10-13 r. W dniu 19.10.2020r. złożono zapytania do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego: Pytanie nr 1...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP.271.22.2020 ZAWIADOMIENIE o wyborze...

  ZP.271.22.2020 Poronin, 2020-10-19 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie...

  Więcej
 • aktualnosc

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poronin. ” ZP.271.25.2020 Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14.10.2020 roku, które to...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP. 271.22.2020 INFORMACJA z...

  ZP. 271.22.2020 Poronin, 2020-10-15 INFORMACJA z otwarcia ofert Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Modernizacja...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP.271.28.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Ząb i Bustryk w sezonie zimowym 2020/2021. Ogłoszenie nr 596437-N-2020 z dnia 2020-10-13 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -Nie O...

  Więcej