Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • ZP.271.3.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Adaptacja 2 pracowni międzyszkolnych w ramach projektu Wiem i potrafię. Ogłoszenie nr 543900-N-2020 z dnia 2020-05-26 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Tak Nazwa projektu...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie nr 543732-N-2020 z...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Początek formularza Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Poronin. Ogłoszenie nr 543732-N-2020 z dnia 2020-05-26 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie O zamówienie...

  Więcej
 • ZP.271.1.2020 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu...

  ZP.271.1.2020 Poronin, 2020-05-22 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający: Gmina Poronin, Urząd Gminy Poronin 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5 www.poronin.pl e-mail: usc@poronin.pl Zamawiający uprzejmie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie...

  Więcej
 • ZP.271.1.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Dostawa sprzętu, robót i usług w ramach projektu „Wiem i potrafię”. Ogłoszenie nr 541528-N-2020 z dnia 2020-05-19 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Tak Nazwa projektu...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP. 271.30.2019 ZAWIADOMIENIE o...

  ZP. 271.30.2019 Poronin, 2019-12-17 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP. 271.26.2019 ZAWIADOMIENIE o...

  ZP. 271.26.2019 Poronin, 2019-12-17 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP. 271.30.2019 Informacja

  ZP. 271.30.2019                                                                                       ...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP. 271.29.2019 Zawiadomienie

  ZP. 271.29.2019                                                                                       ...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP. 271.26.2019 INFORMACJA z...

  ZP. 271.26.2019 Poronin, 2019-12-04 INFORMACJA z otwarcia ofert Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP.271.30.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.450.000,00 zł. Ogłoszenie nr 630458-N-2019 z dnia 2019-12-02 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie O zamówienie mogą ubiegać...

  Więcej