Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  ZP.271.2.2021 - „Budowa Szkoły...

  Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.) w formie elektronicznej...

  Więcej
 • ZP.271.33.2020 INFORMACJA z otwarcia...

  ZP.271.33.2020 Poronin, 2021-03-31 INFORMACJA z otwarcia ofert Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP.271.1.2021 - „Pumptrack -...

  Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.) w formie elektronicznej za...

  Więcej
 • Usługi w zakresie oprogramowania...

  Polska-Poronin: Usługi w zakresie oprogramowania 2021/S 052-131639 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 250-625279) Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1)Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Gmina Poronin Krajowy numer identyfikacyjny: 736-12-65-309 Adres pocztowy: ul. Józefa...

  Więcej
 • ZP.271.33.2020 Zapytania i odpowiedzi...

  ZP.271.33.2020 Poronin, 2021-03-11 Zapytania i odpowiedzi do zamówienia: Modernizacja i utworzenie systemów IT celem uruchomienia nowych e-usług wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu „Nowoczesny e-­urząd w Gminie Poronin" TED 2020/S 250-625279 z dn. 23.12.2020r. W dniu 11.03.2021r. złożono wniosek do Zamawiającego: Zwracamy się...

  Więcej
 • ZP.271.33.2020 MODYFIKACJA SIWZ

  ZP.271.33.2020 Poronin, 2021-03-11 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Na podstawie art. 38 ust. 4, 6 w zw. z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Modernizacja...

  Więcej
 • 2021/S 025-061988 Sprostowanie Ogłoszenie...

  05/02/2021    S25 Polska-Poronin: Usługi w zakresie oprogramowania 2021/S 025-061988 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 250-625279) Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1)Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Gmina Poronin Krajowy numer identyfikacyjny: 736-12-65-309 Adres...

  Więcej
 • ZP.271.33.2020 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

  ZP.271.33.2020 Poronin, 2021-02-01 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Na podstawie art. 38 ust. 4, 4a, w zw. z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Modernizacja...

  Więcej