Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej...

  ZP.271.9.2020 Poronin, 2020-08-13 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie nr 569750-N-2020 z...

  ZP.271.10.2020 Poronin, 2020-08-12 INFORMACJA z otwarcia ofert Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedkłada informację z otwarcia ofert na zadanie pn.: Dostawa z montażem wyposażenia pracowni...

  Więcej
 • aktualnosc

  INFORMACJA z otwarcia ofert...

  ZP.271.9.2020 Poronin, 2020-08-07 INFORMACJA z otwarcia ofert Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Świadczenie usług...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie nr 572244-N-2020 z...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Świadczenie usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Poronin do szkół w roku szkolnym 2020/2021. Ogłoszenie nr 572244-N-2020 z dnia 2020-08-07 r. Zm.: Ogłoszenie nr 540147427-N-2020 z dnia 07-08-2020 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zapytania i odpowiedzi do...

  ZP.271.10.2020                                                                                         ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie o zamówieniu nr...

  Dostawa z montażem wyposażenia pracowni do realizacji zajęć w ramach projektu „Wiem i potrafię” Ogłoszenie nr 569750-N-2020 z dnia 2020-08-04 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Tak Nazwa projektu lub programu...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP.271.9.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Świadczenie usług cateringowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zębie - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zębie. Ogłoszenie nr 568177-N-2020 z dnia 2020-07-30 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP.271.7.2020 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu...

  ZP.271.7.2020 Poronin, 2020-07-28 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający:Gmina Poronin, Urząd Gminy Poronin 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5 www.poronin.pl e-mail: usc@poronin.pl Zamawiający uprzejmie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP.271.7.2020 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu...

  ZP.271.7.2020 Poronin, 2020-07-27 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Na podstawie art. 7 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie...

  Więcej
 • ZP.271.7.2020 ZAWIADOMIENIE o wyborze...

  ZP.271.7.2020 Poronin, 2020-07-22 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykluczeniu Wykonawcy i o odrzuceniu ofert Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w...

  Więcej