Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  ZP.271.33.2020 Zmiana ogłoszenia

  Polska-Poronin: Usługi w zakresie oprogramowania 2021/S 012-025884 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 250-625279) Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1)Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Gmina Poronin Krajowy numer identyfikacyjny: 736-12-65-309 Adres pocztowy: ul. Józefa...

  Więcej
 • ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej...

  ZP.271.32.2020 Poronin, 2021-01-12 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie...

  Więcej
 • Informacja z otwarcia ofert...

  ZP. 271.30.2020                                                                                       ...

  Więcej
 • Informacja z otwarcia ofert...

  ZP. 271.29.2020                                                                                       ...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP.271.30.2020 Zapytania i odpowiedzi

  ZP.271.30.2020 Poronin, 08.01.2021r. Wszyscy Zapytania i odpowiedzi do zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Nowem Bystrem – filia na Słodyczkach. Ogłoszenie nr 767571-N-2020 z dnia 16.12.2020 r. W dniu 29.12.2020r. złożono zapytania do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego: 1) Proszę o...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP.271.29.2020 Zapytania i odpowiedzi

  ZP.271.29.2020 Poronin, 08.01.2021r. Wszyscy Zapytania i odpowiedzi do zamówienia: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Poronin. Ogłoszenie nr 767557-N-2020 z dnia 16.12.2020 r. W dniu 30.12.2020r. złożono zapytania do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego: 1) Czy Zamawiający przewiduje montaż śniegołapów lub innych zabezpieczeń p/śniegowych na dachu...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP.271.30.2020 Zmiana ogłoszenia

  Ogłoszenie nr 540559058-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. Poronin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 767571-N-2020 Data: 16/12/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Poronin, Krajowy numer identyfikacyjny 49189263000000, ul. ul. Józefa Piłsudskiego  5, 34-520  Poronin, woj. małopolskie, państwo Polska,...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP.271.29.2020 Zmiana ogłoszenia

  Ogłoszenie nr 540559049-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. Poronin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 767557-N-2020 Data: 16/12/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Poronin, Krajowy numer identyfikacyjny 49189263000000, ul. ul. Józefa Piłsudskiego  5, 34-520  Poronin, woj. małopolskie, państwo Polska,...

  Więcej
 • ZP.271.30.2020 Modyfikacja treści SIWZ

  ZP.271.30.2020 Poronin, 30.12.2020r. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w...

  Więcej
 • ZP.271.29.2020 Modyfikacja treści SIWZ

  ZP.271.29.2020  Poronin, 30.12.2020r. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Na podstawie art. 38 ust. 4, 4a oraz 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Poronin....

  Więcej