Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.05.17, autor

Rewitalizacja terenu GOK

Trwają przygotowania do rozpoczęcia robót rewitalizacyjnych na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie. Grupa robocza Komitetu Rewitalizacji spotkała się we czwartek 16 maja z projektantem. Dyskutowano na temat przedstawionych projektów. Grupa robocza zgłosiła projektantowi potrzebę dokonania kilku zmian w projekcie, które mają być naniesione niezwłocznie. Kolejne spotkanie planowane jest w najbliższych dniach.

Projekt pn; „Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin (Sieć GOK) – Komponent 1. Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie, Komponent 2. Filia GOK W Małem Cichem oraz Komponent 4. Filia GOK W Suchem - utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.