Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.07.03, autor

Przekazanie terenu - Suche

W dniu 1 lipca 2019 r. w Suchem odbyło się przekazanie terenu i placu budowy dla wykonania robót: Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem. Wykonawcą robót jest: Firma Inżynieryjno-Budowlana „CHOMAR” L. Chowaniec S.j., 34-520 Poronin, ul. Kościuszki 11C.

W przekazaniu uczestniczył właściciel przedsiębiorstwa i kierownik robót mgr inż. Leszek Chowaniec, Wójt Gminy Poronin - Anita Żegleń, Anna Malacina-Karpiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, Jan Majerczyk – Kierownik Referatu GPGiOŚ, Katarzyna Bafia – Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych przy współudziale Inspektora nadzoru mgr inż. Mariana Słowika-Sułkowskiego.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich dla zadania polegającego na utworzeniu Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem, rozbiórka i budowa 2 budynków dwukondygnacyjnych o powierzchni całkowitej ok. 485m2. Teren objęty działaniami inwestycyjnymi to 2481 m2.

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego