Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.01.24, autor

Podpisanie umowy - Poronin

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Gminą Poronin a Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanym ASTEX mająca na celu realizację inwestycji pn. Modernizacja przestrzeni Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie w ramach projektu pn. „ Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin (Sieć GOK) –Komponent 1. Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość zadania wynosi: 4 103 895,00 złotych

Inwestycja będzie realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Termin zakończenia prac został ustalony na 30 listopada 2020 roku.