Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.01.04, autor

Podpisanie umowy - nadzór inwestorski

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Gminą Poronin a Zakładem Projektowo Budowlanym mgr inż. Marian Słowik-Sułkowski mająca na celu Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji trzech inwestycji w Gminie Poronin”realizowanych w ramach projektu pn. „ Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin (Sieć GOK) –Komponent 1. Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość zadania wynosi: 69 089,26 złotych

Termin zakończenia realizacji umowy został ustalony na 30 listopad 2020 roku.