Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.01.03, autor

Podpisanie umowy - Małe Ciche

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Gminą Poronin a PrzedsiębiorstwemBudowlano Usługowym „PRANICA Adam Pranica mająca na celu realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku Domu Nauczyciela w Małem Cichem na filie GOK Poronin” obejmującą modernizację i adaptację na potrzeby filii GOK istniejącego, zdegradowanego budynku Domu Nauczyciela; zakupy wyposażenia niezbędnego do realizacji działań kulturalnych, aktywizujących (świetlice dla dzieci szkolnych). Ponad to powstanie plac zabaw oraz wykonana zostanie modernizacja drogi dojazdowej i odwodnienia liniowego powierzchniowego.Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pn. „ Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin (Sieć GOK) –Komponent 1. Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMałopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość zadania wynosi: 1 620.959,82 złotych

Termin zakończenia prac został ustalony na 15 listopad 2019 roku.