Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

Rewitalizacja - Sieć GOK

 • Otwarcie Filii Gminnego Ośrodka...

  Tegoroczne mikołajki w Małem Cichem z pewnością przejdą do historii miejscowości. 6 grudnia o godz. 13.00 nastąpiło bowiem uroczyste otwarcie Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Małem Cichem.  W uroczystości uczestniczyli radni powiatu tatrzańskiego, radni Gminy Poronin, samorządowcy z sąsiednich gmin, przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń...

  Więcej
 • Przekazanie terenu - Suche

  W dniu 1 lipca 2019 r. w Suchem odbyło się przekazanie terenu i placu budowy dla wykonania robót: Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem. Wykonawcą robót jest: Firma Inżynieryjno-Budowlana „CHOMAR” L. Chowaniec S.j., 34-520 Poronin, ul. Kościuszki 11C. W przekazaniu uczestniczył właściciel...

  Więcej
 • Rewitalizacja w Małem Cichem

  Trwają prace związane z rewitalizacją w Małem Cichem. W miejscu dawnego Domu Nauczyciela budowany jest nowoczesny budynek z przeznaczeniem docelowym jako filia Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie. Powstały już dwie kondygnacje. Aktualnie prowadzone są prace na poddaszu oraz te związane z budową konstrukcji dachu i...

  Więcej
 • Rewitalizacja terenu GOK

  Trwają przygotowania do rozpoczęcia robót rewitalizacyjnych na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie. Grupa robocza Komitetu Rewitalizacji spotkała się we czwartek 16 maja z projektantem. Dyskutowano na temat przedstawionych projektów. Grupa robocza zgłosiła projektantowi potrzebę dokonania kilku zmian w projekcie, które mają być naniesione niezwłocznie....

  Więcej
 • Podpisanie umowy - Suche

  4 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Poronin została podpisana umowa z Firmą Inżynieryjno-Budowlaną „CHOMAR” J. Chowaniec S.j., reprezentowaną przez Pana Leszka Chowańca, na realizację inwestycji p.n. „Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem.”. Projekt przewiduje zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich...

  Więcej
 • Podpisanie umowy - Poronin

  W dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Gminą Poronin a Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanym ASTEX mająca na celu realizację inwestycji pn. Modernizacja przestrzeni Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie w ramach projektu pn. „ Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji...

  Więcej
 • Przekazanie terenu - Małe...

  W dniu 9 stycznia 2019 r. w Małem Cichem odbyło się przekazanie terenu i placu budowy dla wykonania robót obejmujących przebudowę budynku Domu Nauczyciela w Małem Cichem na filie GOK Poronin w ramach projektu pn. „Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz...

  Więcej
 • Podpisanie umowy - nadzór...

  W dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Gminą Poronin a Zakładem Projektowo Budowlanym mgr inż. Marian Słowik-Sułkowski mająca na celu Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji trzech inwestycji w Gminie Poronin”realizowanych w ramach projektu pn. „ Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu...

  Więcej
 • Podpisanie umowy - Małe...

  W dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Gminą Poronin a PrzedsiębiorstwemBudowlano Usługowym „PRANICA Adam Pranica mająca na celu realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku Domu Nauczyciela w Małem Cichem na filie GOK Poronin” obejmującą modernizację i adaptację na potrzeby filii GOK istniejącego, zdegradowanego budynku Domu Nauczyciela;...

  Więcej
 • aktualnosc

  Spotkanie o projekcie

  W dniu 24 września w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie odbyło się spotkanie informacyjne o projekcie realizowanym przez Gminę Poronin pn: „Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin (Sieć GOK) – Komponent...

  Więcej