Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.01.10, autor

Zakończenia szkoleń w ramach Projektu „Małopolski e-Senior”

Od rozpoczęcie pierwszych szkoleń minęły już 2 miesiące. W tym czasie 2 grupy z Gminy Poronin  zrealizowały już cały program szkoleń, który obejmował następujące zagadnienia:

• Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
• Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
• Moja pierwsza poczta elektroniczna
• Skype – bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
• Facebook – serwis społecznościowy
• Aktywność obywatelska online
• Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
• Podstawy obsługi edytora tekstu
• Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
• Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
• Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
• Sprawy codzienne a Internet
• Potrzeby duchowe a Internet
• Zarządzanie swoimi finansami
• Rozrywka z Internetem
 Seniorzy z gminy Poronin wzięli udział w zakończeniu szkoleń. Otrzymali zaświadczenia i tablety. 
Więcej informacji na stronie Realizatora projektu.
Gmina Poronin jako Partner wzięła udział w projekcie pn.„Małopolski e-Senior”. Projekt jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.
W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:
• Ukończenie 65 lat,
• Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.