Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • Nowoczesny e-urząd w Gminie...

  Gmina Poronin realizuje projekt pn.  „Nowoczesny e-urząd w Gminie Poronin” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 2.1  E- administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.  Cel bezpośredni projektu: Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno...

  Więcej
 • Gmina Poronin realizuje projekt...

  mina Poronin realizuje projekt „Wiem i potrafię” Gmina Poronin realizuje projekt „Wiem i potrafię” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego...

  Więcej
 • Komputer bez tajemnic –...

  Gmina Poronin rozpoczęła zapisy na bezpłatne warsztaty komputerowe w ramach grantu Komputer bez tajemnic – szkolenia kompetencji cyfrowych w Gminie Poronin” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowa na rzecz...

  Więcej
 • Jeżdżę z głową –...

  W tym roku gmina Poronin po raz kolejny uczestniczy w małopolskim projekcie „Jeżdżę z głową – edycja 2019” Projekt skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, które nie miały kontaktu z narciarstwem zjazdowym, biegowym oraz snowboardem. Nauka będzie odbywała się w ramach zajęć pozalekcyjnych przez...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zakończenia szkoleń w ramach...

  Od rozpoczęcie pierwszych szkoleń minęły już 2 miesiące. W tym czasie 2 grupy z Gminy Poronin  zrealizowały już cały program szkoleń, który obejmował następujące zagadnienia: • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie? • Moja pierwsza poczta elektroniczna •...

  Więcej
 • aktualnosc

  Projekt pn. „Partnerski projekt...

  W dniu 27 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jamborski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy pani Kornelii Łakomy, podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” w ramach Regionalnego Programu...

  Więcej
 • Gmina Poronin rozpoczęła realizację...

  Gmina Poronin rozpoczęła realizację projektu „Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin (Sieć GOK) – Komponent 1. Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie, Komponent 2. Filia GOK W Małem Cichem oraz Komponent 4. Filia...

  Więcej
 • Gmina Poronin realizuje projekt...

  Gmina Poronin realizuje projekt „Sukces zaczyna się w przedszkolu: Uzupełnienie sieci przedszkoli na terenie Gminy Poronin – Etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju...

  Więcej