Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.03.29, autor

Ostatnie warsztaty z wyrobów skórzanych w dniu 28 marca

W dniu 28 marca w godz. 14.00-18.00 odbyły się ostatnie warsztaty w ramach mikroprojektu pn. „Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.