Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.05.29, autor

Konferencja w dniu 29 maja 2019

W ramach zadania w dniu 29 maja 2019 zorganizowano konferencję w Poroninie na temat popularyzacji i zachowania rzemiosła ludowego na terenie Gminy Poronin i Obec Vychodna. Tematem konferencji było podsumowanie mikroprojektu a także promocję działań w ramach mikroprojektu. W zakresie konferencji odbyła się wystawa zdjęć z warsztatów z rzemiosła tradycyjnego i dyskusja z udziałem twórców ludowych z Gminy Poronin i Obec Vychodna. W ramach promocji: dystrybucja albumów i materiałów promocyjnych, informowanie uczestników konferencji poprzez rozmieszczenie roolupów i tablic pamiątkowych, a także prezentacja e-publikacji i repozytorium przez partnera słowackiego.