HARMONOGRAM WARSZTATÓW

w ramach mikroprojektu pn.” Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom”.Organizacja warsztatów z tradycyjnego wyszywania na suknie

i plecenia wełny w Gminie Poronin – świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie

21 marca 2019- czwartek

15.00-18.00

22 marca 2019 - piątek

15.00-19.00

23 marca 2019 - sobota

14.00-19.00Organizacja warsztatów z wykonywania wyrobów skórzanych w Gminie Poronin – świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie

7 marca 2019 - czwartek

14.00-18.00

14 marca 2019 - czwartek

14.00-18.00

28 marca 2019 - czwartek

14.00-18.00