Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

Małopolska Tarcza Edukacyjna dla Gminy Poronin

  • Kolejne komputery trafiły do...

    W dniu wczorajszym przekazano do szkół podstawowych z Gminy Poronin kolejne komputery. W ramach oszczędności po przetargu Gmina Poronin zakupiła kolejne 9 komputerów All-In-One do szkół podstawowych. Środki pochodzą z grantu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020,...

    Więcej
  • Małopolska Tarcza Edukacyjna dla...

    Gmina Poronin uzyskała kolejne dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach grantu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny, Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu...

    Więcej