Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777)Wójt Gminy Poronin przedstawia raport z procesu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Poronin w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Poronin na lata 2016-2023.