OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PORONIN

o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Poronin w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Poronin na lata 2016-2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.),

informuję

że w dniach od 7 listopada do 7 grudnia 2016 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Poronin w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Poronin na lata 2016-2023.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez zgłaszanie uwag do dokumentu w Urzędzie Gminy Poronin oraz obecność na spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w dniach 17 i 24 listopada 2016r. o godz. 16.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie.

Państwa aktywny udział i opinia wyrażona w trakcie konsultacji pozwoli na przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji, który odpowie na Państwa oczekiwania. Dlatego też, do konsultacji zapraszamy przedstawicieli Rady Gminy, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli oświaty, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy z obszaru Gminy Poronin.

Projekt Uchwały, formularz zgłaszania uwag oraz szczegółowe informacje na temat spotkań konsultacyjnych zamieszczone zostaną 14 listopada 2016 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Poronin WWW.poronin.pl w zakładce GMINA – Program Rewitalizacji oraz będą dostępne od w/w terminu w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, pok. 23.

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Bronisław Stoch