Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2017.04.10, autor

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Poronin na lata 2016 - 2023 wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego

Wójt Gminy Poronin informuje, że w wyniku uzyskania pozytywnej oceny Gminny Program Rewitalizacji Gminy Poronin na lata 2016 - 2023 (GPR) został przez Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 486/17 z dnia 30 marca 2017r., wprowadzony do Wykazu programów rewitalizacji uzgodnionych z Instytucją Zarządzającą RPO WM na lata 2014 - 2020. Wpis ten umożliwia wnioskowanie o dofinansowanie projektów wpisanych na listę przedsięwzięć podstawowych GPR w ramach konkursu w 11 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego - Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Mamy nadzieję, że realizacja działań rewitalizacyjnych pozwoli na trwałe ożywienie społeczne i gospodarcze Gminy Poronin, podniesie jej atrakcyjność i poprawi jakość życia mieszkańców.

http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/rewitalizacja